Trumling, all form av

LEGO Trumling   


All form av trumling, för era behov, hög kapacitet!

Automatiserad vibrationstrumling, maskinpark;


Vi innehar större maskinpark  trumlingsmaskiner utformade för industribruk med utmatningsramp. Våra trumlingsmaskiner har ljudisolerade lock för att reducera ljudnivå.


Avgradning eller polering är exempel på trumlingsprocesser som vi utför in-house. Vi har möjlighet att trumla detaljer med maxmåttet 1000x500x300mm. Vi rekommenderar god komunikation vid större arbetsobjekt.


Ring eller besök vår verkstad för en komplett genomgång av vår utrustning.

Vi är för ett ständigt stärkt samarbete!


En del av vår affärsidé är att ombesörja

•Blästring, trumling, borstning, polering och slipning

Efter denna ”förbehandling” är traditionell ytbehandling vanligt förekommande, vi utför t.ex.

•Anodisering, svartoxidering, etc.

Efter avslutad traditionell ytbehandling förekommer olika former av gravering.

•Lasermärkning/gravyr eller CO2-laser

Samtliga ovanstående processer utförs av vår personal ”in house”

All-Galvan, Bro-fabriken.
Växel: 08-266076  E-mail: info@allgalvan.se