Polering, borstning och slipning

LEGO Slipning, borstning och polering   

För era behov med hög kapacitet!

Manuell slipning eller polering;


Vi utför polering med högglans-finish, efter detta utför vi den traditionella ytbehandlingen i våra ytbehandlingslinjer. Vi utför även slipning och borstning så som avgradning eller slipning av oönskad gravering eller andra slip- och borstarbeten, enligt era behov.


Ring eller besök vår verkstad och tala med oss om ert arbetsuppdrag.

Varmt välkomna!


En del av vår affärsidé är att ombesörja

•Blästring, trumling, polering, slipning och borstning

Efter denna ”förbehandling” är traditionell ytbehandling vanligt förekommande, vi utför t.ex.

•Anodisering, svartoxidering, etc.

Efter avslutad traditionell ytbehandling förekommer olika former av gravering.

•Lasermärkning/gravyr eller CO2-laser

Samtliga ovanstående processer utförs av vår personal ”in house” 

All-Galvan, Bro-fabriken.
Växel: 08-266076  E-mail: info@allgalvan.se