Automatisk- eller manuell-blästring

Blästring

 

All form av blästring, för era behov, hög kapacitet!

Automatiserad blästringsprocess eller manuell blästringsprocess.

Ejektor-matade och tryck-matade processer

 

Efter blästringen medför processen att materialet:

1. Tillhandahåller ökad vidhäftning för efterföljande ytbehandling

2. Avgradas vid behov

3. Tillhandahåller en dekorativ yta

4. Förbereds för vidare kemisk- eller elektrolytiskytbehandling

 

Våra industriblästerskåp har de invändiga måtten 1200x900x750mm.

Vi arbetar med fler vanligt förekommande blästermedel. T.ex. glas, sand och aluminiumoxid m.fl.

Vi blästrar samtligt material i induviduella skåp med induviduellt blästringsmedel.

 

Vanligt förekommande terminologier;

Bordsblästring, slungblästring, trumblästring.

Ring gärna oss för mer information, vi hjälper gärna till!

 

 

 

 

 

 

 

Växel: 08-266076 E-mail: info@allgalvan.se